Boule & Beer

Utmana kollegor/vänner på Boule
Vi har även trekamp med Cornhole

Priser
Boule 90 minuter 100 kr per person
Trekamp 150 kr per person

boka@grankotten.se