Boule & Beer

Utmana kollegor/vänner på Boule!
Vi har även trekamp med bland annat Cornhole.
Priser
Boule 90 minuter 100 kr/person
Trekamp 150 kr/person

boka@grankotten.se